Polityka prywatności

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych waszych dzieci, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa  danych osobowych, jest  Publiczne Przedszkole  nr 3 w Strzegomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 8, 58 -159 Strzegom, tel. 74 551 004

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową placówki oświatowej tj w związku z:

 • prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania,
 • prowadzeniem spraw pracowniczych,
 • współpracą z radą rodziców oraz organizacjami społecznymi,
 • organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizacją pomocy materialnej dla uczniów,
 • organizacją konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych oraz innych imprez.

Kwestie te  szczegółowo opisujemy w Polityce Bezpieczeństwa Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu ( dostępnej na stronie internetowej przedszkola).

W szczególności, informujemy tam o:

 • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,
 • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych
 • Państwa prawach jako osób, których dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Informujemy również,  że  obowiązki Inspektora Danych w naszej placówce  pełni Anna Rudnicka- Kubiak, mail: iod@efect-szkolenia.pl

Jednocześnie zapewniamy, że:

– nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

– nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!

– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Back to top button