Zapisy do przedszkola

  • A
  • A
  • A
  • A
  • A++
  • A+
  • A

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 01 marca 2023 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 21 lutego do 28 lutego 2023 roku rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny  2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2024 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na  jego stronie internetowej.

W dniach od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2023 roku rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „oświata”.

Przyjęcie  pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I  odbywać się będzie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi  terminami rekrutacyjnymi.

 

Przypominamy!!!

Publiczne Przedszkole Nr 3 „ Zielony Zakątek” w Strzegomiu od dnia 14.02.2022  do 31.06.2023 r prowadzi swoją działalność w lokalu zastępczym na ul. Brzegowej 1 ( Parter budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu)

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

L.p. Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie Uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 01.03.2023 r.

do dnia 15.03.2023 r.

od dnia 08.05.2023 r.

do dnia 15.05.2023 r.

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 20.03.2023 r. do dnia 22.05.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do dnia 21.03.2023 r do dnia 26.05.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dnia 03.04.2023 r. do dnia 12.06.2023 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

L.p. Czynności Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.         Złożenie wniosku do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 12.04.2023 r.

do dnia 21.04.2023 r.

od dnia 01.06.2023 r.

do dnia 09.06.2023 r.

2.         Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

do dnia 28.04.2023 r. do dnia 16.06.2023 r.
3.         Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych

do dnia 05.05.2023r. do dnia 23.06.2023 r.
4.         Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dnia 12.05-2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

 

Dokumenty z rekrutacji do pobrania na:

 

http://bippp3.strzegom.pl/public/

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 4.1 / 5. Liczba głosów: 13

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button