Projekt edukacyjny „ Przedszkolaczek mały, duży wie do czego książka służy”

 • A
 • A
 • A
 • A
 • A++
 • A+
 • A

 

  Projekt edukacyjny

 „ Przedszkolaczek mały, duży wie do czego książka służy”

Publiczne Przedszkole Nr 3 „ Zielony zakątek” w Strzegomiu w roku szkolnym 2021/2022 realizuje projekt edukacyjny pt „ Przedszkolaczek mały, duży wie do czego książka służy” propagujący czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców.

Placówka nasza dostała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach  „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na rok 2021 organizowanego przez Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz 20 % – go wsparcia ze środków własnych gminy.

Zakupione książki wzbogacą księgozbiór przedszkolny i posłużą do zajęć edukacyjnych z dziećmi, zachęcając dzieci i ich rodziców do codziennego czytania i wykorzystywania literatury dziecięcej do rozwoju intelektualnego i psychicznego dzieci przedszkolnych. Z funduszy tych zakupione zostaną nagrody do konkursu dla dzieci oraz stroje postaci z bajek, które wykorzystane będą do realizacji działań promujących czytelnictwo.

 Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do czytania; poznanie nowych pozycji literatury dziecięcej; rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.

Cel główny: Promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,
 • przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w encyklopediach, atlasach i książeczkach edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci,
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu wolnego z książką,
 • zapobieganie uzależnieniom od telewizji, komputerów i telefonów,
 • uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie wychowania edukacji i życiu dziecka.

Metody:

 • Słowna ( pogadanka, opis, opowiadanie, posługiwanie się książka)
 • Oglądowa ( pokaz, ilustracje, książka, obraz, inscenizacja)
 • Czynna ( pytania, prace plastyczne)

 

zadania Sposób realizacji Termin odpowiedzialni Przy współudziale
„Dzień głośnego czytania”-  W ramach tego dnia do każdej grupy przedszkolnej przychodzą chętni rodzice, którzy czytają dzieciom wybraną przez siebie bajkę. Opowiadają dzieciom dlaczego wybrali właśnie tę pozycję, wspominają swoje doświadczenia czytelnicze z dzieciństwa. 29 września

2021

Wychowawcy grup rodzice
„ Dzień postaci z bajek” W ramach obchodu tego dnia nauczyciele przebierają się w postacie z  tradycyjnych bajek dla dzieci i jako bajkowi goście czytają dzieciom bajkę. Następnie w rozmowie z dziećmi omawiają morał płynący z treści utworu. 5 listopada

2021

Wychowawcy grup
„ Kącik przedszkolnej wymiany książek”-  Na korytarzu przedszkolnym organizowany jest regał z różnymi książeczkami dla dzieci. Regał jest ogólnie dostępny dla wszystkich odwiedzających przedszkole. Dzieci mogą sobie zabrać z niego książeczkę, która ich zainteresuje, do domu. Po przeczytaniu odnoszą pozycję lub ,(jeśli chcą ją zatrzymać) wymieniają na inną przyniesioną z domu. W ten sposób dzieci mobilizują rodziców do czytania im bajek.  Grudzień 2021 – czerwiec2022  

Justyna Zięba

Klaudia Rucińska

„ Przedszkolna biblioteka”

 

 

 

 

Przedszkole posiada wyznaczone miejsce z regałami, na których znajdują się książki edukacyjne wykorzystywane na zajęciach przedszkolnych. Z biblioteki korzystają grupy , które wraz  z wychowawcami wybierają sobie z odpowiednich działów pozycje książkowe związane z tematem realizowanym w danym tygodniu. Dzieci samodzielnie wyszukują sobie książki i wykorzystują je w swojej sali do różnego typu działań. Po skończonym temacie odnoszą książki do biblioteczki. Cały rok Wice – dyrektor

Przy pomocy nauczycieli

Konkurs plastyczny „ Ulubiony bohater z literatury dla dzieci” W ramach konkursu dzieci wykonają prace plastyczne, które zostaną zaprezentowane w GALERII NA PŁOCIE. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci książek.  

Marzec 2022

 

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia plastyczne

„ Mam talent” Dzieci, które wykazują talent czytelniczy ( płynnego czytania ) angażowane będą do prezentowania swoich umiejętności przed młodszymi kolegami. W ten sposób dzieci zachęcają swoich kolegów do nauki czytania.  

Cały rok szkolny

 

Nauczyciela grup

Bajkowy relaks W czasie poobiedniego  relaksu nauczyciel czyta dzieciom bajki lub opowiadania terapeutyczne. Cały rok szkolny Nauczyciela grup
„Światowy dzień książki” Realizacja działań edukacyjnych mających na celu zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki. 23 kwietnia

2022

 Wszyscy nauczyciele
Teatrzyk dla dzieci pt

”Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”

 

Spektakl, w którym pokazany jest jak niezwykły wpływ na dzieci ma obcowanie z literaturą. Książki bowiem rozwijają ich wyobraźnię, zdolność myślenia, powiększają zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie. Jest to opowieść pełna humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Listopad

2021

dyrektor Teatr edukacji i profilaktyki „ MASKA” z Krakowa
„ Młodzież czyta dzieciom”-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja promująca czytelnictwo we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Strzegomiu.

Cykliczne spotkania dzieci z młodzieżą z ZSZ w Strzegomiu , odbywające się w przedszkolu, w ramach których młodzież czyta dzieciom bajki. Aby urozmaicić spotkanie czytający przebierają się za postacie z bajek lub wykorzystują różne akcesoria.

Cyklicznie przez cały rok  Dyrektor PP3

 

koordynator

Małgorzata Kossak – bibliotekarz z ZSZ w Strzegomiu

Zespól Szkół

Zawodowych w Strzegomiu

 Zajęcia biblioteczne na terenie Biblioteki Miejskiej w Strzegomiu.

 

 

 

 Pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia dla dzieci przedszkolnych, zapoznając ich z funkcją biblioteki oraz literaturą dla dzieci.  

Październik 2021

 

Kwiecień 2022

 

Nauczyciele grup III, IV i V

 

Biblioteka Miejska w Strzegomiu

Ewaluacja:

 • Obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności dzieci w zadaniach proponowanych w ramach projektu,
 • Przeprowadzenie wywiadu z dziećmi i rodzicami na temat czytelnictwa.

Koordynator projektu: Marzena Durlik

W realizacji projektu biorą udział wszystkie grupy i wszyscy nauczyciele – wychowawcy grup.

 

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button